Đặc điểm nhân chủng cư dân văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam

Bibliographic Details
Main Author: Nguyễn, Lân Cường 1941- (Author)
Resource Type: Book
Language:Vietnamese
Published: Hà Nội Khoa học xã hội 1996.
Subjects:

UP School of Archaeology (UP Diliman)

Accession # Call # Volume/Part# Copy # Collection Circulation Type Circulation Status
ASP-1492G GN 58 V5 / N48 1996 Regular Circulation On-Shelf