Ti gubat ti nabilbileg a daya iti Asia Masalaysay ditoy ti casasaad casacbayan ti naaramat, ken ti caipapananna.

Bibliographic Details
Main Author: Jiro, Saito
Resource Type: Continuing Resource
Language:Iloko
Published: Manila [s.n.] [1943]
Subjects: