Kalatas ukol sa kalagayan ng bansa ikalawang Kongreso ng Republika ng Pilipinas, ikatlong pagpupulong binigkas sa magkalakip na pulong ng Kongreso sa Bulwagang Pulungan, Gusali ng Lehislatura, Maynila noong Enero 28, 1952

Bibliographic Details
Main Author: Quirino, Elpidio
Resource Type: Book
Language:English
Published: 1952.
Series:Speech collection
Subjects: