Kaligaligayang pagtatalo ng labing-dalawang propeta sa labing-dalawang halaman sa mundo na hinatuilan ng Haring Salomon sa bayang Jerusalem [microform]

Bibliographic Details
Other Authors: Aranas, Simeon
Resource Type: Visual Material
Published: Quezon City University of the Philippines Library 1974.
Subjects: