Kawiliwiling dalawang pu at dalawang kuento nang magcapatid na si Leandro at si Orencio at nang naguukol na amang su Rubin nang kanikaniyang mga karapatan [microform]

Bibliographic Details
Other Authors: Ignacio, Cleto R.
Resource Type: Visual Material
Published: Quezon City University of the Philippines Library 1974.
Subjects: