Halimbawang buhay nang turing na mag-asawang si Guiadoro at si Amapura at ang bilang anak na si Negaderio at si Rectorino [microform]

Bibliographic Details
Other Authors: Ignacio, Cleto R.
Resource Type: Visual Material
Published: Quezon City University of the Philippines Library 1974.
Subjects: