Buhay na pinagdaanan nang tatlong magcapatid na ulilang mga dalaga - Sofia, Teresa at Maura sa caharian nang Turquia [microform].

Bibliographic Details
Resource Type: Visual Material
Language:Filipino
Published: Quezon City University of the Philippines Library 1974.
Subjects: