Buhay na pinagdaanan nang Santong si Moises sa cahariang Egipto [microform].

Bibliographic Details
Resource Type: Visual Material
Language:Filipino
Published: Quezon City University of the Philippines Library 1974.
Subjects: