Buhay na pinagdaanan ni Perpetua na anac ni Lupo at Lucila sa cahariang Espana at nang mangaral sa Jerusalem si Jesucristong casama si Simong Pedro [microform].

Bibliographic Details
Resource Type: Visual Material
Language:Filipino
Published: Quezon City University of the Philippines Library 1974.
Subjects: