Salita at buhay nang Haring Solomon na anac nang profeta na Haring si David [microform].

Bibliographic Details
Resource Type: Visual Material
Published: Quezon City University of the Philippines Library 1974.
Subjects: