Ang Pinagdaanang buhay nang Princesa Adriana, sa cahariang Antioquia, at nang Principe Pantinople sa Imperiong Francia [microform].

Bibliographic Details
Resource Type: Visual Material
Language:Filipino
Published: Quezon City University of the Philippines Library, 1974.
Subjects: