Salita at buhay na pinagdaanan nang dalauang mag-ama sa isang Aldeang sacop nang reinong Espana [microform].

Bibliographic Details
Resource Type: Music
Published: Quezon City University of the Philippines Library 1974.
Subjects: