Ang kasaysayang guinto, o ang uriang pagkakakilanlan kung aling iglesia ang tunay na gumaganap sa lahat nang ipinaguutos ni Cristo [microform]

Bibliographic Details
Main Author: Angkiko, Agustin L.
Resource Type: Visual Material
Published: Quezon City Photoduplication Service, University of the Philippines Library 1976.
Subjects:

Main Library: Information Services and Instruction Section (UP Diliman)

Accession # Call # Volume/Part# Copy # Collection Circulation Type Circulation Status
MCF-7921T MCF-7921T Multimedia Services Room Regular Circulation On-Shelf