Ang Kateiran ng mga Hibik

Bibliografiske detaljer
Udgivet i:Philippine Humanities Review:Rebyu ng Arte at Literatura ng Pilipinas Vol. 22, no. 1 (2020), 13-28
Hovedforfatter: Zafra, Galileo S.
Resource Type: Article
Udgivet: 2020
Fag: