Ang Kateiran ng mga Hibik

Bibliographic Details
Published in:Philippine Humanities Review:Rebyu ng Arte at Literatura ng Pilipinas Vol. 22, no. 1 (2020), 13-28
Main Author: Zafra, Galileo S.
Resource Type: Article
Published: 2020
Subjects: