Wika nagbubuklod sa mamamayan at kasangkapan sa pag-unlad ng bansa

Bibliographic Details
Published in:Liwayway (06 Aug. 2007), 30-31
Main Author: Bautista, Clemen N.
Resource Type: Article
Published: 2007

Main Library: Serials Section

Accession # Call # Volume/Part# Copy # Collection Circulation Type Circulation Status