Samantala

Ang gentripikasyon ng isang komunidad ay ang kadalasang nagiging sanhi ng pag-alis at paglipat ng mga taong doon nananahanan, dahil hindi nila pagmamayari ang nasabing lupain. Sa ganitong kadahilanan ay nauulit ang sistema ng pandarayuhan, kung saan muli ay maghahanap ng panibagong espasyong pagtata...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Navarro, Earl Nicolai B. (Author)
Other Authors: Romero, Riza A. (adviser.)
Resource Type: Thesis
Language:Filipino
Subjects: