Penomenolohiya ng media ang media sa mata ng mga opisyal ng gobyerno

"Sa kabila ng maraming mga pananaliksik na naisagawa patungkol sa ugnayan ng media at pamahalaan, bibihira ang sumuri sa relasyong ito mula sa pananaw ng mga opisyal ng gobyerno sa mas malalim na antas. Ang kakulangang ito ay maaating bunsod ng katotohanang mahirap maghanap ng mga opisyal na ha...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Cao, Carlos Jovito Flores 1991- (Author), Reyes, Jane Carline Oliveros (Author)
Other Authors: Mateo, Florinda D.F., Ph.D (adviser.)
Resource Type: Continuing Resource
Language:Filipino
English
Published: 2014.
Subjects: