Higashi Ajia ni okeru kindaika no shidoshatachi.

Bibliographic Details
Corporate Authors: Chugoku Kokusai Shinpojumu Pekin Daigaku, International Research Center for Japanese Studies
Resource Type: Music
Language:Japanese
Chinese
Published: Kyoto Kokusai Nihon Bunka Kenkyu Senta [1997]
Subjects: