Panawagan para sa mga papel at pananaliksik.

Tumatanggap ang Unibersidad ng Pilipinas, Diliman Sentro ng Wikang Filipino ng mga papel at pananaliksik para ilathala sa Daluyan: Journal ng Wikang Filipino (Tomo XXI). Isang interdisiplinaryong refereed journal ang Daluyan na inilalathala kada akademikong taon. Bilang journal na monolinggwal sa Fi...

Full description

Bibliographic Details
Resource Type: Visual Material
Language:Filipino
Published: Paaralan ng Pagpaplanong Urban at Rehiyonal (SURP), Quezon City 2015
Subjects: