Buhay na pinagdaanan ni Maria Merced na anak ni Cresencia sa kahariang Israel [microform].

Bibliographic Details
Resource Type: Visual Material
Published: Quezon City University of the Philippines Library 1977.
Subjects: