Salita at buhay na nasapit nang Reina Da. Beatriz, at nang Haring Don Ladislao na mag-asaua, sa caharian nang Ungria [microform].

Bibliographic Details
Other Authors: Beatriz. Tagalog
Resource Type: Visual Material
Published: Quezon City University of the Philippines Library 1976.
Subjects: