Ang cahapis-hapis na buhay nang dalauang mag ama na pinangyarihan sa reinong Espana na si Juan Anac, ipinagbili ang catauan niya sa isang mercader ipalibing lamang ang amang namatay [microform].

Bibliographic Details
Resource Type: Visual Material
Published: Quezon City University of the Philippines Library 1974.
Subjects: