Salita at buhay na calugodlugod nang Principe Florinio na anac nang Haring Olfredo at nang Reina Emilia sa caharian nang Africa [microform].

Bibliographic Details
Resource Type: Visual Material
Language:Filipino
Published: Quezon City University of the Philippines Library 1974.
Subjects: