Medicina domestica. Ang aklat na ito'y siyang kinadoroonan ng mahihiwagang paraan ng paggagamot maging sa siyudad at sa kaparangan at nagtuturo ng mabisang hatol sa ikagiginhawa ng mga maysakit, sang-ayon sa mga mabubuti't dakilang tagubilin ni Doctor Buchan [microform]

Bibliographic Details
Main Author: Buchan, William 1729-1805
Other Authors: Ignacio, Rosendo
Resource Type: Visual Material
Language:Filipino
Published: Quezon City Photoduplication Service University of the Philippines Library 1976.
Subjects: