Ang Kateiran ng mga Hibik

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Τόπος έκδοσης:Philippine Humanities Review:Rebyu ng Arte at Literatura ng Pilipinas Vol. 22, no. 1 (2020), 13-28
Κύριος συγγραφέας: Zafra, Galileo S.
Resource Type: Άρθρο
Έκδοση: 2020
Θέματα: