Tuguegarao's Saint Peter's Cathedral its history and conservation

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Philippiniana Sacra Vol. 54, no. 163 (Sep. 2019 - Dec. 2019), 499-534
Tác giả chính: Macarubbo, Prince Wilson A.
Resource Type: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2019
Những chủ đề: