Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Casale, G., & Cabegin, E. C. A. (2015). Labor administration and regional integration: The case of ASEAN governance of international labor migration. Philippine Journal of Labor and Industrial Relations.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Casale, Giuseppe, και Emily Christi A. Cabegin. "Labor Administration and Regional Integration: The Case of ASEAN Governance of International Labor Migration." Philippine Journal of Labor and Industrial Relations 2015.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Casale, Giuseppe, και Emily Christi A. Cabegin. "Labor Administration and Regional Integration: The Case of ASEAN Governance of International Labor Migration." Philippine Journal of Labor and Industrial Relations, 2015.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.