Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Magnaye, T. M. (2014). Casper [short story]. Liwayway.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Magnaye, Teresita Manaloto. "Casper [short Story]." Liwayway 2014.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Magnaye, Teresita Manaloto. "Casper [short Story]." Liwayway, 2014.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.