Sa kuweba ng mga sawa [short story]

Bibliografiske detaljer
Udgivet i:Liwayway (24 Nov. 2014), 18-19+
Hovedforfatter: Magnaye, Teresita Manaloto
Resource Type: Article
Sprog:Filipino
Udgivet: 2014
Fag: