APA način citiranja (7. izdanje)

Aquino, M. (2013). "I think my son may be gay". Smart Parenting.

Čikaški stil citiranja (17. izdanje)

Aquino, Mike. ""I Think My Son May Be Gay"." Smart Parenting 2013.

MLA način citiranja (8. izdanje)

Aquino, Mike. ""I Think My Son May Be Gay"." Smart Parenting, 2013.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.