Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

(2021). False sense of security. IN Editorial [column]. Philippine Star.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

"False Sense of Security. IN Editorial [column]." Philippine Star 2021.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

"False Sense of Security. IN Editorial [column]." Philippine Star, 2021.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.