Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Kabiling, G. D. (2021). Foreign diplomats exempted from entry restrictions - IATF. Manila Bulletin.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Kabiling, Genalyn D. "Foreign Diplomats Exempted from Entry Restrictions - IATF." Manila Bulletin 2021.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Kabiling, Genalyn D. "Foreign Diplomats Exempted from Entry Restrictions - IATF." Manila Bulletin, 2021.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.