Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Recuenco, A. B. (2021). Tracker teams formed against suspects in Dacera rape-slay. Manila Bulletin.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Recuenco, Aaron B. "Tracker Teams Formed Against Suspects in Dacera Rape-slay." Manila Bulletin 2021.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Recuenco, Aaron B. "Tracker Teams Formed Against Suspects in Dacera Rape-slay." Manila Bulletin, 2021.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.