Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Kabiling, G. D. (2021). Duterte extends validity of 2020 nat'l budget, Bayanihan 2 to sustain COVID response. Manila Bulletin.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Kabiling, Genalyn D. "Duterte Extends Validity of 2020 Nat'l Budget, Bayanihan 2 to Sustain COVID Response." Manila Bulletin 2021.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Kabiling, Genalyn D. "Duterte Extends Validity of 2020 Nat'l Budget, Bayanihan 2 to Sustain COVID Response." Manila Bulletin, 2021.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.