A surreal opportunity Salvador Dali exhibit in Makati

Opis bibliograficzny
Wydane w:Philippine Daily Inquirer (01 Feb. 2017), C4
1. autor: Caruncho, Eric S.
Resource Type: Artykuł
Język:English
Wydane: 2017
Hasła przedmiotowe: